Erkend Taxateur Hoeksche Waard

Waarom is een taxatie nodig?

Een taxatierapport informeert de opdrachtgever over de waarde van de getaxeerde onroerende zaak. Het doel van de taxatie kan verschillen. Zo kan men een taxatie laten uitvoeren wanneer men van plan is een woning te kopen, te verbouwen of te verzekeren. Daarbij zijn verschillende begrippen van belang:

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik:
Dit is de waarde van uw woning wanneer U deze in normale omstandigheden verkoopt.

Executiewaarde vrij van huur en gebruikt:
Dit is de waarde die voor de geldverstrekkende instantie van belang is; de waarde die de woning heeft indien onverhoopt gedwongen verkoop moet plaatsvinden omdat de financiƫle verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

Herbouwwaarde:
Deze waarde is van belang wanneer de woning wordt verzekerd tegen brand. Wanneer het taxatierapport aan de verzekeringsmaatschappij wordt overhandigd, dan is de garantie van onderverzekering van toepassing.

Erkend Taxateur

Zowel uw geldverstrekker als uw verzekeringsmaatschappij erkent onze taxatierapporten omdat al onze taxateurs gecertificeerd en/of beƫdigd zijn.