Aankoopmakelaar Hoeksche Waard

Aankoopmakelaar in de regio Hoeksche Waard

Als u een woning heeft bezichtigd in de regio Hoeksche Waard en u bent hier enthousiast over kunt u ons inschakelen als aankoopmakelaar. Onze aankoopmakelaar gaat dan mee met u naar een tweede bezichtiging. Ook verzorgt onze aankoopmakelaar het complete vooronderzoek zoals kadastrale gegevens, milieu, bestemmingsplan, de tijd dat de woning te koop staat, bouwkundig onderzoek noodzakelijk, enz.

Onderhandeling

Onze aankoopmakelaar heeft beroepshalve veel ervaring met onderhandelen voor woningen in de Hoeksche Waard en in het Westland. De aankoopmakelaar weet waar u rekening mee moet houden wat betreft prijs en voorwaarden in de onderhandeling. De onderhandelingsstrategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Koopakte

Als de onderhandelingen gunstig hebben uitgepakt en u het huis heeft gekocht moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken enzovoort. Vaak zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven zal de aankoopmakelaar deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft kan de aankoopmakelaar de koopakte samen met u opstellen.

Afhandeling

Onze aankoopmakelaar blijft verder het hele aankooptraject beschikbaar tot en met de notariële overdracht. De notaris stelt op basis van de gegevens die de aankoopmakelaar aan de notaris ter beschikking heeft gesteld de leveringsakte op. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze wordt dan door u in aanwezigheid van uw aankoopmakelaar, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend.

Interesse in onze aankoopmakelaar?

Aankoopbegeleiding door onze aankoopmakelaar kost slechts € 1.210,- inclusief btw. Aanmelden gebeurt geheel vrijblijvend via ons contactformulier.